Oferta

Neologopediapedagogika

Konsultacja pedagogiczna (problemy szkolne, dysleksja, gotowość szkolna) 45 minut

Cena: 100 zł

REZERWUJ

Opis

Charakter konsultacji pedagogicznej w NEOLOGOPEDII jest wpisany w naszą misję komplementarnego wspomagania rozwoju i edukacji. Nasi specjaliści zawsze poszukują szerszych, holistycznych wyjaśnień zgłaszanych problemów.
W trakcie konsultacji pedagogicznej specjalista:

  • przeprowadzi wywiad i sprawdzi umiejętności dziecka dotyczące zgłaszanego problemu,
  • przedstawi diagnozę (hipotezę) oraz odpowie na Państwa pytania,
  • zaproponuje ewentualne dalsze działania diagnostyczne (np. badanie pedagogiczne, testy, konsultacje psychologiczną),
  • zaproponuje ewentualne zajęcia terapii pedagogicznej,
  • po konsultacji możliwe jest uzyskanie opinii lub informacji pisemnej.

Konsultacja pedagogiczna może obejmować:

  • konsultację problemów szkolnych,
  • konsultację specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, dysgrafia),
  • konsultację gotowości szkolnej.

Na konsultacje dziecko powinno przyjść wypoczęte i zdrowe. Wskazane jest zabranie ewentualnej dokumentacji problemu (np. opinie szkolne, opinie z poradni publicznej) oraz kilka zeszytów dziecka.