Oferta

Kompetencjepsychologia

Konsultacja psychologiczna 45 minut

Cena: 100 zł

REZERWUJ

Opis

Charakter konsultacji psychologicznej w NEOLOGOPEDII jest wpisany w naszą misję komplementarnego wspomagania rozwoju i edukacji. Nasi specjaliści zawsze poszukują szerszych, holistycznych wyjaśnień zgłaszanych problemów.
W trakcie konsultacji psychologicznej specjalista:

 • przeprowadzi wywiad, określi i przedstawi wstępną diagnozę zgłaszanego problemu oraz odpowie na Państwa pytania,
 • zaproponuje ewentualne dalsze działania diagnostyczne lub/i terapeutyczne,
 • po konsultacji możliwe jest uzyskanie opinii lub informacji pisemnej.

Konsultacja psychologiczna może obejmować:

 • konsultacja rozwoju psychoruchowego dziecka,
 • konsultacja problemów wychowawczych, rodzinnych, szkolnych,
 • badanie poziomu funkcjonowania intelektualnego,
 • badanie ryzyka zaburzeń sensorycznych,
 • badanie funkcji percepcyjnych, poznawczych i motorycznych,
 • diagnozowanie środowiska wychowawczego i systemu rodzinnego,
 • diagnozowanie zaburzeń emocjonalnych i zachowań dysfunkcyjnych,
 • konsultację specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, dysgrafia).