Oferta

Kompetencjegrafomotoryka

Konsultacja do terapii ręki / grafomotoryki 45 minut

Cena: 100 zł

REZERWUJ

Opis

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjno-diagnostyczny. Specjalista:
 • przeprowadzi testy i próby diagnostyczne z dzieckiem w kontekście sprawności kończyny górnej, umiejętności manualnych, lateralizacji i motoryki małej.
 • określi i przedstawi wstępną diagnozę zgłaszanego problemu i odpowie na Państwa pytania,
 • zaproponuje plan terapeutyczny/program zajęć
W obszarze grafomotoryki oferujemy:
 • Badanie lateralizacji
 • Ocenę umiejętności manualnych i grafomotorycznych
 • Terapię funkcji ręki
 • Zajęcia grafomotoryczne
W obszarze terapii ręki oferujemy:
 • Konsultacje i ocenę funkcji kończyny górnej
 • Ocenę sprawności ruchowej motoryki dużej i małej
 • Ocenę sprawności ruchowej motoryki dużej i małej w MPD
 • Ocenę rozwoju motoryki małej (koordynacji i celowości ruchu)
 • Terapię ręki
 • Terapię ręki w MPD
 • Funkcjonalną terapię kończyny górnej z niedowładem (uszkodzenia nerwów)
 • Rehabilitację precyzyjnych ruchów dłoni i palców
 • Terapię kompensacyjną funkcji kończyny górnej