Oferta

Neologopediaintegracja

Diagnoza integracji sensorycznej 60 minut

Cena: 300 zł

REZERWUJ

Opis

Przeprowadzenie diagnozy integracji sensorycznej dziecka jest niezbędne do właściwego i optymalnego zaplanowania i prowadzenia zajęć integracji sensorycznej.
Diagnoza integracji sensorycznej:

  • Odbywa się w trakcie trzech ok. 1-godzinnych sesji.
  • Obejmuje odpowiednie kwestionariusze, próby i testy w zależności od wieku dziecka.
  • Rezultaty prób i testów oraz końcowa diagnoza są omawiane z rodzicem na trzecim spotkaniu konsultacyjnym, na którym specjalista odpowie także na wszelkie Państwa pytania.
  • Efektem jest obszerna diagnoza pisemna z proponowanym programem terapeutycznym.
  • Program obejmować również może ćwiczenia domowe

Rezerwacja dotyczy pierwszej godziny diagnostycznej. Terminy pozostałych spotkań ustalone będą bezpośrednio w poradni.