Oferta

Kompetencjekomunikacja

Terapia zaburzeń komunikacji 60 minut

Cena: 100 zł

REZERWUJ

Opis

Przy poradni NEOLOGOPEDIA działa Punkt Terapii Jąkania i zaburzeń komunikacji - pierwsza w Łodzi specjalistyczna placówka oferująca szeroką pomoc dzieciom i młodzieży w tym zakresie.

  • Pomagamy w pokonywaniu zburzeń takich jak:
  • Niepłynność mówienia (jąkanie, giełkot)
  • Jąkanie wczesnodziecięce
  • Logofobia
  • Mutyzm
  • Afazja
  • Specyficzne problemy mowy i języka (SLI)
  • Opóźniony rozwój mowy
  • Dysleksja
  • Inne zaburzenia komunikacji