Oferta

Neologopediakomunikacja

Konsultacja zaburzeń komunikacji 60 minut

Cena: 110 zł

REZERWUJ

Opis

NEOLOGOPEDIA prowadzi konsultacje i terapie zaburzeń komunikacji werbalnej do których między innymi należą:
  • Zaburzenia płynności mowy (jąkanie, giełkot)
  • Mutyzm, logofobie.
  • Afazje.
W trakcie konsultacji zaburzeń komunikacji specjalista:
  • Przeprowadzi szczegółowy wywiad z rodzicem/rodzicami.
  • Zbada sprawność narządów artykulacyjnych oraz mowę i sprawność komunikacyjną dziecka.
  • Przedstawi wstępną diagnozę (hipotezę) zgłaszanego problemu oraz odpowie na Państwa pytania.
  • W razie potrzeb pokieruje na dalsze badania lub konsultacje (np.: konsultacje psychologiczną).
  • Poinformuje o możliwościach dalszej terapii.
  • Po konsultacji możliwe jest uzyskanie informacji pisemnej.
W NEOLOGOPEDII istnieje możliwość wykonania pogłębionej diagnozy z użyciem specjalistycznych testów.